Edit

درباره ما

کلینیک درد راد توسط پزشکان و متخصصانی که در زمینه مدیریت درد توانایی و مهارت بالایی دارند، ایجاد شده و اداره می‌شود. خدماتی از جمله لیزر تراپی، اوزن تراپی، درمان دردهای سرطانی، درمان سردردهای مزمن و حاد، درمان آرتروز مفاصل، جراحی بسته دیسک کمر و گردن، تزریق سلول‌های بنیادی و رادیوفرکوئنسی، بسته به مشکل ایجاد شده هر فرد در کلینیک درد راد انجام می‌گیرد.
محرک‌های داخل نخاعی

بایگانی‌ها: Services

محرک‌های داخل نخاعی

محرک‌های داخل نخاعی ليزر پرتوان ليزر ديسک کمر دردهای عصب سه قلو استفاده از سلولهای بنيادی نوار عصب دیسکوژل گردن و کمر روش‌های کنترل دردهای سرطانی پمپ‌های اینتراتکال نخاعی سردردهای مقاوم به درمان تزریق اپیدورال کمر و گردن تزریق شانه…

لیزر پرتوان

محرک‌های داخل نخاعی لیزر پرتوان ليزر ديسک کمر دردهای عصب سه قلو استفاده از سلولهای بنيادی نوار عصب دیسکوژل گردن و کمر روش‌های کنترل دردهای سرطانی پمپ‌های اینتراتکال نخاعی سردردهای مقاوم به درمان تزریق اپیدورال کمر و گردن تزریق شانه…

لیزر دیسک کمر

محرک‌های داخل نخاعی لیزر پرتوان لیزر دیسک کمر دردهای عصب سه قلو استفاده از سلولهای بنيادی نوار عصب دیسکوژل گردن و کمر روش‌های کنترل دردهای سرطانی پمپ‌های اینتراتکال نخاعی سردردهای مقاوم به درمان تزریق اپیدورال کمر و گردن تزریق شانه…

درد عصب سه قلو

محرک‌های داخل نخاعی لیزر پرتوان لیزر دیسک کمر درد عصب سه قلو استفاده از سلولهای بنيادی نوار عصب دیسکوژل گردن و کمر روش‌های کنترل دردهای سرطانی پمپ‌های اینتراتکال نخاعی سردردهای مقاوم به درمان تزریق اپیدورال کمر و گردن تزریق شانه…

استفاده از سلول‌های بنیادی

محرک‌های داخل نخاعی لیزر پرتوان لیزر دیسک کمر درد عصب سه قلو استفاده از سلول‌های بنیادی نوار عصب دیسکوژل گردن و کمر روش‌های کنترل دردهای سرطانی پمپ‌های اینتراتکال نخاعی سردردهای مقاوم به درمان تزریق اپیدورال کمر و گردن تزریق شانه…

دیسکوژل گردن و کمر

محرک‌های داخل نخاعی لیزر پرتوان لیزر دیسک کمر درد عصب سه قلو استفاده از سلول‌های بنیادی دیسکوژل گردن و کمر روش‌های کنترل دردهای سرطانی پمپ‌های اینتراتکال نخاعی سردردهای مقاوم به درمان تزریق اپیدورال کمر و گردن تزریق شانه و زانو…

روش‌های کنترل دردهای سرطانی

دیسک فیکس بلوک مفاصل فاست کمری محرک‌های داخل نخاعی با ما تماس بگیرید ضربه و مراقبت های ویژه پمپ‌های اینترتکال نخاعی پمپ‌های اینترتکال نخاعی پمپ‌های اینترتکال نخاعی پمپ‌های اینترتکال نخاعی پمپ‌های اینترتکال نخاعی پمپ‌های اینترتکال نخاعی پمپ‌های اینترتکال نخاعی پمپ‌های…

پمپ‌های اینتراتکال نخاعی

دیسک فیکس بلوک مفاصل فاست کمری محرک‌های داخل نخاعی با ما تماس بگیرید ضربه و مراقبت های ویژه پمپ‌های اینترتکال نخاعی پمپ‌های اینترتکال نخاعی پمپ‌های اینترتکال نخاعی پمپ‌های اینترتکال نخاعی پمپ‌های اینترتکال نخاعی پمپ‌های اینترتکال نخاعی پمپ‌های اینترتکال نخاعی پمپ‌های…

سردردهای مقاوم به درمان

پمپ‌های اینترتکال نخاعی دیسک فیکس بلوک مفاصل فاست کمری محرک‌های داخل نخاعی با ما تماس بگیرید ضربه و مراقبت های ویژه سردردهای مقاوم به درمان سردردهای مقاوم به درمان سردردهای مقاوم به درمان سردردهای مقاوم به درمان سردردهای مقاوم به…

تزریق اپیدورال کمر و گردن

پمپ‌های اینترتکال نخاعی سردردهای مقاوم به درمان دیسک فیکس بلوک مفاصل فاست کمری محرک‌های داخل نخاعی با ما تماس بگیرید ضربه و مراقبت های ویژه تزریق اپیدورال تزریق اپیدورال تزریق اپیدورال تزریق اپیدورال تزریق اپیدورال تزریق اپیدورال تزریق اپیدورال تزریق…

برای اطلاع از اخبار
در خبرنامه ما عضو شوید

*** بدون هیچگونه هرزنامه

کلینیک درد راد توسط پزشکان و متخصصانی که در زمینه مدیریت درد توانایی و مهارت بالایی دارند، ایجاد شده است. این مرکز درمانی توسط یک تیم تخصصی با توانایی‌های گسترده‌ای جهت تشخیص درد مزمن اداره می‌شود. خدماتی از جمله لیزر تراپی، اوزن تراپی، درمان دردهای سرطانی، درمان سردردهای مزمن و حاد، درمان آرتروز مفاصل، جراحی بسته دیسک کمر و گردن، تزریق سلول‌های بنیادی و رادیوفرکوئنسی، بسته به مشکل ایجاد شده هر فرد در کلینیک درد راد انجام می‌گیرد.

ساعات کاری

شنبه: 20:00 - 9:00
یک شنبه: 20:00 - 9:00
دوشنبه: 20:00 - 9:00
سه شنبه: 20:00 - 9:00
چهارشنبه: 20:00 - 9:00
پنج شنبه: تعطیل
جمعه: تعطیل