بایگانی‌ها: Doctors

دکتر محمد حسین دلشاد

دکتر محمد حسین دلشاد

021-88882424 مشخصات دکتر محمدحسین دلشاد نام دکتر دکتر محمد حسین دلشاد تخصص اصلی فوق تخصص درد سابقه کاری 10+ سال مدارک و گواهینامه ها مدرک تحصیلی فوق تخصص درد از دانشگاه عضویت عضو کمیته کشوری ترویج زایمان طبیعی و زایمان…

دکتر حمیدرضا سمیعی

دکتر حمیدرضا سمیعی

021-88882424 مشخصات دکتر حمیدرضا سمیعی نام دکتر دکتر حمیدرضا سمیعی تخصص اصلی فوق تخصص درد، متخصص بیهوشی سابقه کاری 10+ سال مدارک و گواهینامه ها مدرک تحصیلی فوق تخصص درد از دانشگاه شهید بهشتی مدرک تحصیلی متخصص انستزیولوژی از دانشگاه…

دکتر مسعود هاشمی

دکتر مسعود هاشمی

021-88882424 مشخصات دکتر مسعود هاشمی نام دکتر دکتر مسعود هاشمی تخصص اصلی فوق تخصص درد سابقه کاری 15+ سال مدارک و گواهینامه ها مدرک تحصیلی فوق تخصص درد از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضویت عضو انجمن جهانی درد عضویت…

دکتر اکرام مرتضوی

دکتر اکرام مرتضوی

021-88882424 مشخصات شخصی نام دکتر دکتر اکرام مرتضوی تخصص اصلی متخصص بیهوشی سابقه کاری 5+ سال مدارک و گواهینامه ها مدرک تحصیلی پزشكی عمومی از دانشگاه آزاد تهران مدرک تحصیلی متخصص بيهوشی از دانشگاه شهيد بهشتی جوامع مجازی بیوگرافی دکتر…

دکتر مسعود ثقفی نیا

دکتر مسعود ثقفی نیا

021-88882424 مشخصات دکتر مسعود ثقفی نیا نام دکتر دکتر مسعود ثقفی نیا تخصص اصلی فوق تخصص درد سابقه کاری 15+ سال مدارک و گواهینامه ها مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیل دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران عضویت عضو هیئت‌ علمی و دانشیار دانشگاه عضویت…

دکتر سیامک مرادی

دکتر سیامک مرادی

021-88882424 مشخصات دکتر سیامک مرادی نام دکتر دکتر سیامک مرادی تخصص اصلی فوق تخصص درد سابقه کاری 15+ سال مدارک و گواهینامه ها مدرک تحصیلی فوق تخصص درد از دانشگاه عضویت عضو هیأت مدیرۀ انجمن درد ایران عضویت عضو انجمن…