ماه: مهر 1402

زونا و درمانهای بعد از زونا

زونا از دسته بیماری های ویروسی است که موجب بروز تاول های دردناک بر روی پوست می گردد. علی رغم تشخیص به موقع و درمان  درصد قابل توجهی از بیماران دچار سندروم پست هرپتیک نورالژیا می شوند یعنی به عبارتی…

شانه یخ زده

  شانه یخ‌زده به یکباره و ناگهانی رخ نمی‌دهد؛ بلکه به تدریج و بعد از گذشت مدتی فرد حس می‌کند که شانه‌هایش سفت شده‌اند و حس درد او را آزار می‌دهد. درد شانه در شانه یخ‌زده 3 حالت دارد. حالت اول به…