برچسب: دیسک کمر

تزریق ترانس فورامینال چیست ؟

تزریق ترانس فورامینال چیست ؟

تزریق استروئید اپیدورال ترانس فورامینال (TFESI) به فضایی است که درست خارج از پوشش (دورا) نخاع در قسمت پایین کمر شما قرار دارد. از آنجایی که تزریق خارج از سختی (epi) است، به آن تزریق اپیدورال می گویند. ستون فقرات…

سندروم درد منطقه ای یا CRPS چیست؟

سندروم درد منطقه ای یا CRPS چیست؟

سندروم درد منطقه ای پیچیده (CPRS) یک بیماری دردناک است که معمولا در یک اندام و بدنبال آسیب اعصاب اتونوم بوجود می آید. نوع درد معمولا مختلط، پایدار، بصورت سوزشی و عمقی، شدید و همراه با ادم اندام و تغییرات…