برچسب: treatment of herniated disk

بیرون زدگی دیسک کمر چیست و روش درمان آن

بیرون زدگی دیسک کمر چیست و روش درمان آن

آناتومی ستون فقرات ستون فقرات شما از ۲۴ استخوان که مهره نامیده می‌شوند و روی هم قرار گرفته‌اند، تشکیل شده است. این استخوان‌ها با اتصال به یکدیگر یک کانال محافظ برای نخاع ایجاد می‌کنند. ناحیه پایینی کمر یا ناحیه لامبر…