برچسب: Types of back pain

انواع کمر درد و نشانه های آن را بشناسید

انواع کمر درد و نشانه های آن را بشناسید

کمر درد چیست؟ ابتدا باید با ساختار کمر آشنا شوید. کمر انسان دارای ساختار پیچیده‌ای از ماهیچه‌ها، رباط‌ها، تاندون‌ها، دیسک‌ها و استخوان‌هاست که برای حمایت از بدن با هم کار می‌کنند و به ما قدرت حرکت می‌دهد. کمر درد و…