برچسب: Transforminal block

ویدیو بلوک ترانسفورامینال

ویدیو بلوک ترانسفورامینال

ویدیو بلوک ترانسفورامینال توسط دکتر محمد حسین دلشاد بلوک ترانسفورامینال – Transforminal block بیمار امروز آقای جوانی بودند که به واسطه ورزش سنگین دچار کمر درد  شده بودند که درد به پاها کشیده شوده بود. برای این بیمار از تزریق…