برچسب: CPRS

سندروم درد منطقه ای یا CRPS چیست؟

سندروم درد منطقه ای یا CRPS چیست؟

سندروم درد منطقه ای پیچیده (CPRS) یک بیماری دردناک است که معمولا در یک اندام و بدنبال آسیب اعصاب اتونوم بوجود می آید. نوع درد معمولا مختلط، پایدار، بصورت سوزشی و عمقی، شدید و همراه با ادم اندام و تغییرات…