برچسب: Coccydynia

علت و درمان درد دنبالچه را بشناسید.

علت و درمان درد دنبالچه را بشناسید.

آناتومی دنبالچه دنبالچه (Coccyx) یا استخوان دم (Tailbone) دورترین قسمت ستون فقرات در پستاندارانی است که دم ندارند، از جمله انساناست که از سه تا پنج مهره آخر ستون فقرات (معمولاً چهار) تشکیل شده است. در 20 سال اول زندگی…