برچسب: Cause of Scapula pain

علت درد کتف؛ تشخیص و درمان آن

علت درد کتف؛ تشخیص و درمان آن

آناتومی کتف کتف که بیشتر به عنوان تیغه شانه شناخته می شود، یک استخوان مثلثی شکل است که به عنوان نیروی اتصال بین ترقوه و استخوان بازو عمل می کند. این استخوان در عقب (در نیمه پشتی بدن) قرار دارد.…