برچسب: Cause of forearm pain

علائم و علت درد ساعد دست

علائم و علت درد ساعد دست

آناتومی ساعد دست ساعد دست از دو استخوان زند زیرین (رایوس) و زند زبرین (اولناو) تشکیل شده که برای پیوستن به مچ دست، به یکدیگر نزدیک می‌شوند. محدوده قرارگیری ساعد به این معنی است که ساعد به صورت ذاتی در…