برچسب: Cause of elbow pain

14 علت درد آرنج؛ تشخیص و درمان آن

14 علت درد آرنج؛ تشخیص و درمان آن

آرنج مفصلی است كه اجازه بلند كردن و پایین آوردن اشیاء و چرخش به داخل و خارج دست را میسر می كند. درد آرنج در اثر علل تاندونی عضلانی و یا استخوانی ایجاد می شود. معمولا شدت درد زیاد نیست…