برچسب: سینه

کوستوکندریت چیست؟

کوستوکندریت چیست؟

كوستوكندريت يك شرايط دردناك در قفسه سينه است كه سبب درد در سينه ميشود. خوشبختانه بيماري جدي نيست اما عوامل ديگر درد سينه مي توانند جدي تر باشند. براي شناخت كوستوكندريت بايد كمي در مورد قفسه سينه بدانيد. قفسه سينه…