برچسب: تیتز

سندرم تیتز چیست و درمان آن

سندرم تیتز چیست و درمان آن

سندرم تیتز تیتز Tietze’ syndrome نام یک بیماری است. به آن سندروم تیتز هم میگویند. سندروم تیتز التهاب در غضروفی است که در محل اتصال دنده به جناغ سینه قرار گرفته است. در سندروم تیتز درد در محل اتصال دنده…