برچسب: تریگر فینگر

انگشت ماشه ای چیست؟

انگشت ماشه ای چیست؟

انگشت ماشه‌ ای (Thumb/finger trigger)، شرایطی است که در آن یکی از انگشتان شما در حالت خمیده گیر می‌کند. انگشت شما ممکن است با یک ضربه محکم، خم یا راست شود-مانند ماشه‌ای که کشیده و رها می‌شود. این مشکل در…