دسته: خبر

بی خطر بودن سلول بنیادی

درمان با سلول های بنیادی از روند طبیعی بهبودی بدن، به نام بازسازی، برای تسکین درد و انحطاط آرتریت استفاده می کند. این روش نسبت به جراحی تعویض مفصل بسیار کمتر تهاجمی است، زیرا این روش درمانی نیازی به بیهوشی ندارد، دوره ی نقاهت…