برچسب: Use of ultrasound machine

ویدیو کاربرد دستگاه سونوگرافی

ویدیو کاربرد دستگاه سونوگرافی

توضیح در مورد ویدیو کاربرد دستگاه سونوگرافی توسط دکتر حمیدرضا سمیعی کاربرد دستگاه سونوگرافی – Frozen shoulder معمولا برای انجام عمل تزریق دستگاه سونوگرافی بسیار کمک کننده است چه در مرحله تشخیص که تاییدی است برای درستی تشخیص پزشک و…