برچسب: Treatment of severe facial pain

ویدیو درمان دردهای شدید صورت

ویدیو درمان دردهای شدید صورت

ویدیو درمان با لیزر پرتوان توسط دکتر سیامک مرادی درمان دردهای شدید صورت – Treatment of severe facial pain خانم 53 ساله ای که بعد از عصب کشی دندان دچار درد ماندگاری شدند و متوجه شدند که دچار ام اس…