برچسب: Spinal radiofrequency video

ویدیو رادیوفرکوئنسی ستون فقرات

ویدیو رادیوفرکوئنسی ستون فقرات

ویدیو رادیوفرکوئنسی ستون فقرات توسط دکتر سیامک مرادی ویدیو رادیوفرکوئنسی ستون فقرات – Spinal Radiofrequency بیماری که امروز داشتیم خانم میانسالی بودند که به علت درگیری مفاصل ستون فقرات و رماتیسم مفصلی و دیابت مراجعه کردند بیمار را تحت درمان…