برچسب: Sphenopalatine block video

ویدیو بلاک اسفنوپالاتین

ویدیو بلاک اسفنوپالاتین

ویدیو بلاک اسفنوپالاتین توسط دکتر سیامک مرادی بلاک اسفنوپالاتین – Sphenopalatine block بیماری که امروز داشتیم خانم جوانی بودند که متاسفانه بر اثر جراحی زیبایی دچار درد ناحیه صورت شده اند، به درمان های دارویی پاسخ مناسب ندادند و ما…