برچسب: shoulder pain video

ویدیو دردهای مربوط به شانه

ویدیو دردهای مربوط به شانه

ویدیو دردهای مربوط به شانه توسط دکتر سیامک مرادی ویدیو دردهای مربوط به شانه – Shoulder Pain تعداد زیادی از جوانان خصوصا ورزشکاران خاطر درد ناحیه شانه به کلینیک درد مراجعه می کنند. در این ویدئو در مورد درد شانه،…