برچسب: sacroiliac joint

ویدیو درد‌های شدید پشت لگن

ویدیو درد‌های شدید پشت لگن

توضیح در مورد ویدیو درد‌های شدید پشت لگن توسط دکتر مسعود ثقفی نیا درد‌های شدید پشت لگن (مفصل ساکروایلیاک) – Severe pain in the back of the pelvis (sacroiliac joint) التهابات مفصل ساکروایلیاک در انتهای ستون فقرات یک مفصل وجود…