برچسب: pain managment

ویدیو معرفی کلینیک درد راد

ویدیو معرفی کلینیک درد راد

توضیح در مورد ویدیو معرفی کلینیک درد راد کلینیک درد راد – Rad Pain Clinic همیشه وقتی مبتلا به دردی میشیم با توجه به منطقه دردبه پزشک متخصص مراجعه میکنیم! پزشک ارتوپد، داخلی و … اما شاید کمتر به ذهنمون…