برچسب: Lumbar disc laser video

ویدیو لیزر دیسک کمر

ویدیو لیزر دیسک کمر

ویدیو لیزر دیسک کمر توسط دکتر حمیدرضا سمیعی لیزر دیسک کمر – Lumbar Disc Laser لیزر دیسک یا PLDD با امواج لیزر حجم دیسک را کم میکند و قسمت بیرون زده دیسک را به عقب برمیگرداند و معمولا در بیمارانی…