برچسب: Frozen shoulder video

ویدیو شانه یخ زده

ویدیو شانه یخ زده

توضیح در مورد ویدیو شانه یخ زده توسط دکتر حمیدرضا سمیعی شانه یخ زده – Frozen shoulder در شانه یخ زده، کپسول شانه ضخیم، سفت و خشک می شود. نوار های ضخیم بافتی رشد می کنند و در بسیاری از…

ویدیو شانه یخ زده

ویدیو شانه یخ زده

ویدیو شانه یخ زده توسط دکتر مسعود ثقفی نیا شانه یخ زده – Frozen Shoulder سندرم شانه یخ زده سبب ایجاد خشکی در مفاصل و در طولانی مدت سبب کاهش محدوده حرکتی شانه و سفتی در شانه میشود در این…