برچسب: Celiac nerve block

ویدیو بلوک عصب سلیاک

ویدیو بلوک عصب سلیاک

ویدیو بلوک عصب سلیاک توسط دکتر مسعود ثقفی نیا بلوک عصب سلیاک – Celiac Nerve Block در مواردی که بیمار دچار ناراحتی‌های دستگاه گوارشی و یا اندام های تحتانی شده‌اند، از بلوک عصب سلیاک استفاده می‌کنیم. بیمارانی که دچار آسیب‌های…