برچسب: کلینیک سفید

ویدیو کرونا و بیماران سرطانی

ویدیو کرونا و بیماران سرطانی

توضیح در مورد کرونا و بیماران سرطانی توسط دکتر مسعود ثقفی‌نیا همان طور که می‌دانید امروز تمام جهان درگیر پاندمی کرونا هستند و مردم را در تمام امور اقتضادی، اجتماعی و … دچار مشکل کرده است. اما بیمارانی که به…