برچسب: عفونت موضعی

ویدیو بلوک عصبی کودال

ویدیو بلوک عصبی کودال

توضیح در مورد ویدیو بلوک عصبی کودال توسط دکتر محمدحسین دلشاد بلوک عصبی کودال – Caudal Nerve Block بلوک عصبی کودال یکی از انواع بلوک اپیدورال به شمار می‌رود که با استفاده از بی‌حسی موضعی در محل‌های زیر که درد…