در دسترس بودن

12 ساعت

در طول روز

جهت ارائه خدمات

حضور 12ساعته متخصصی در کلینیک درد راد جهت ارائه خدمات به مراجعه کنندگان باعث شده تا دسترسی راحت ترین شود

از طریق فرم زیر شما می توانید زمان و پزشک مورد نظر خود را انتخاب کنید و با پرداخت پیش پرداخت نوبت خود را نهایی کنید.

توجه: مبلغ پرداختی صرفا پیش پرداخت و جهت نهایی کردن نوبت شما می باشد و باقی مانده هزینه ویزیت را در کلینیک پرداخت خواهید کرد.

Loading...