پس زمینه سلولی سایت کلینیک درد راد

در دسترس بودن

12 ساعت

در طول روز

جهت ارائه خدمات

ساعت حضور پزشکان کلینیک درد راد:

شنبه:
صبح دكتر سیامک مرادی عصر دكتر حمیدرضا سميعی

يكشنبه:
صبح دكتر مسعود هاشمی عصر دکتر محمدحسین دلشاد

دوشنبه:
صبح دکتر حمیدرضا سميعی عصر دكتر مسعود ثقفی‌نيا

سه‌شنبه:
صبح دکتر محمدحسین دلشاد عصر دکتر مسعود هاشمی
چهارشنبه:
صبح دکتر مسعود ثقفی‌نيا عصر دکتر سیامک مرادی

از طریق فرم فوق شما می‌توانید زمان و پزشک مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت حدودی خود را رزروت کنید.

توجه: نوبت شما حدودی است و قطعی نمی‌باشد. همکاران ما جهت قطعی شدن نوبت با شما تماش خواهد گرفت. بعد از ستماس به کلینیک درد راد مراجعه کنید.