برچسب: Radiofrequency of the spine video

ویدیو رادیوفرکوئنسی یا RF ستون فقرات

ویدیو رادیوفرکوئنسی یا RF ستون فقرات

ویدیو رادیوفرکوئنسی یا RF ستون فقرات توسط دکتر حمیدرضا سمیعی رادیوفرکوئنسی یا RF ستون فقرات – Radiofrequency of the Spine در برخی موارد بیماران دچار التهاب در مفاصل ستون فقرات می شوند که اگر به درمانهای دارویی پاسخ ندهند برای…