برچسب: Knee injection videoRadiofrequency of neck facet videoRadiofrequency of neck facet video

  • صفحه اصلی
  • -
  • Knee injection videoRadiofrequency of neck facet videoRadiofrequency of neck facet video
ویدیو تزریق زانو

ویدیو تزریق زانو

ویدیو تزریق زانو توسط دکتر مسعود سقفی نیا تزریق زانو – Knee injection بیمارانی که دچار آرتروز پیشرفته زانو هستند و به هر دلیلی امکان عمل جراحی برای آنها وجود ندارد و یا زمان عمل جراحی آنها فرا نرسیده است…