برچسب: کیلینیک راد

سندروم دم اسبی (CES) چیست ؟

سندروم دم اسبی (CES) چیست ؟

به مجموعه علایمی که در اثر آسیب ریشه‌های دم اسب ایجاد می‌گردد، سندرم یا نشانگان دم اسبی به (به انگلیسی: Cauda equina syndrome) می‌گویند. سندرم دم اسب، یک اختلال نادر است که در نتیجه متاثرشدن ریشه‌های عصبی (کمری) در انتهای…