برچسب: لخته شدن خون

عوارض عمل دیسک کمر

عوارض عمل دیسک کمر

تا اسم عمل دیسک کمر به گوشمان می‌خورد، فورا به یاد عوارض عمل دیسک کمر می‌افتیم. اغلب مشکلات و دردهایی که در ناحیه کمر ایجاد می‌شوند. پس از مدت زمان کوتاهی بدون هیچ درمان خاصی بهبود می‌یابند. در واقع هنگامی…