برچسب: لابروم لگن

پارگی لابروم لگن چیست؟

پارگی لابروم لگن چیست؟

لابروم، بافت نرمی است که داخل مفصل قرار دارد و به قرارگیری عمیق و محکم سوکت کمک می کند. امکان پارگی و آسیب لابروم در پی وارد آمدن ضربه وجود دارد، آسیبی که با درد همراه است و می تواند…