برچسب: ساکروم

ویدیو درد‌های شدید پشت لگن

ویدیو درد‌های شدید پشت لگن

توضیح در مورد ویدیو درد‌های شدید پشت لگن توسط دکتر مسعود ثقفی نیا درد‌های شدید پشت لگن (مفصل ساکروایلیاک) – Severe pain in the back of the pelvis (sacroiliac joint) التهابات مفصل ساکروایلیاک در انتهای ستون فقرات یک مفصل وجود…