برچسب: درد نوروپاتیک

درد نوروپاتیک چیست ؟

درد نوروپاتیک چیست ؟

درد نوروپاتیک، درد ناشی از اعصاب آسیب‌دیده است. این درد متفاوت از پیام‌های درد منتقل شده از بافت آسیب دیده (افتادن، بریده شدن، یا زانوی آرتروزی) در طول اعصاب سالم است. درد نوروپاتیک عبارت است از درد ناشی از اثر…