پمپ‌های اینترتکال نخاعی

پمپ‌های نخاعی معمولا برای افرادی که دچار بیماری‌هایی مانند دردهای اندام تحتانی، اسپاسم اندام تحتانی، قطع‌عضو یا بیماران سرطانی که امکان کنترل درد برای آنها وجود ندارد، استفاده می‌شود.

پمپ‌های اینترتکال نخاعی
ساعات کاری