دکتر مسعود ثقفی نیا

 • فوق تخصص طب تسکینی و درد
 • فارغ‌التحصیل دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل فلوشیپ طب تسکینی و درد از دانشگاه تهران
 • عضو هیئت‌ علمی و دانشیار دانشگاه
 • دارای بیش از یکصد مقاله در نمایه‌های بین‌المللی و ملی
 • نویسندۀ ۵ جلد کتاب در زمینۀ پزشکی
 • عضو شورای تحریریه و داور مجلات پزشکی
 • دبیر و برگزار کنندۀ بیش از ۵۰ سمینار و همایش
 • دورۀ تکمیلی آموزشی پزشکی در دانشگاه نروژ

محل فعالیت

ساعات کاری
دکتر ثقفی نیا
 • فوق تخصص طب تسکینی و درد
 • فارغ‌التحصیل دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل فلوشیپ طب تسکینی و درد از دانشگاه تهران
 • عضو هیئت‌ علمی و دانشیار دانشگاه
 • دارای بیش از یکصد مقاله در نمایه‌های بین‌المللی و ملی
 • نویسندۀ ۵ جلد کتاب در زمینۀ پزشکی
 • عضو شورای تحریریه و داور مجلات پزشکی
 • دبیر و برگزار کنندۀ بیش از ۵۰ سمینار و همایش
 • دورۀ تکمیلی آموزشی پزشکی در دانشگاه نروژ

محل فعالیت

Design and Programming by Medformed